Rekrytering av effektiva konsulter med Rekrytering 08!

Vårt mål är att bidra till en hållbar framgång för ditt företag eller organisation. Vi anpassar våra metoder till din specifika situation och behov snarare än att presentera standardiserade lösningar. Vi hjälper dig att utveckla dina befintliga strukturer och processer. Tillsammans med dig och dina kollegor, vi överföra kunskap till din organisation. Detta tillvägagångssätt innebär att ditt företag kommer att kunna behålla de framsteg som uppnåtts genom ert samarbete.

I förändringsprocesser är vi ofta ombedda att lämna material på vilket ledningen kan basera sina beslut. Detta sker genom ett nära samarbete med ledningen och andra viktiga resurser. Client resurser för att genomföra det mesta av jobbet, medan vi ge kunskap och erfarenheterna från liknande processer av förändringar som genomförs inom andra organisationer.

Vi ser till att du har rätt verktyg och modeller för genomförandet. Vi deltar i upprättandet av processen och överföra den sakkunskap som krävs.

 Rekrytering 08Hantverkargatan 5 • Box 440 • 101 28 Stockholm • Telephone 08-402 98 00 • Fax 08-402 98 01