Hitta rätt Konsult i Stockholm med Rekrytering 08!

Vi erbjuder befattningshavare exklusiva lösningar i sitt uppdrag att utveckla och förbättra sina affärer. I varje uppdrag tillämpar vi kunskap och erfarenhet för att bidra till att uppnå en hållbar förbättring.

Våra kunder finns funktionella chefer och styrelseledamöter och verkställande utskott i stora och medelstora företag och offentliga organisationer sektorn. Vi bidrar till våra kunders framgång på lång sikt genom en aktiv samråd om:

    * Strategi och Affärsutveckling

    
* Förvaltning och organisation
    
* Information Management


Vi tar nya grepp för att varje nytt uppdrag - aldrig tillämpa standardlösningar. Vi kombinerar teori och praktisk kunskap för att uppnå ett helhetsperspektiv på våra kunders verksamhet och miljö. Genom att involvera personer inom kundens organisation, skapar vi en möjlighet att agera för hållbara lösningar. Vi förser våra kunder med det stöd de behöver för att förverkliga sina visioner på egen hand.

Vi fungerar ofta som projektledare, agenter för förändring och katalysatorer i utvecklingsprojekt. I ett sådant uppdrag, arbetar vi tillsammans med ledningen utveckla närmaste planer för framtida affärsmöjligheter och nödvändig organisation och styrsystem. I förändringsprojekt, är vi ofta engagerade i ett tidigt skede, under mobilisering och planeringen av verksamheten.

I projekt av detta slag, fungerar vi som projektledare och delprojekt chefer i nära samarbete med dina kollegor. Vi tar en aktiv roll, lösa problem i företagets strategiska inriktning, personal överlåtelse, finansiering och styrning, samt organisatoriska frågor, management control, etc.

Rekrytering 08Hantverkargatan 5 • Box 440 • 101 28 Stockholm • Telephone 08-402 98 00 • Fax 08-402 98 01